Zahájenie vykurovacej sezóny 2022-2023.

Týmto informujeme našich odberateľov, že dňa 23.9.2022 sme zahájili vykurovaciu sezónu 2022-2023, pre mesto Zlaté Moravce, na základe dodržania Vyhlášky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Z.z. č. 152/2005 §1, odst.2(a).

Zahájenie vykurovacej sezóny 2022-2023.
Prejsť na začiatok