Plánované prevádzkové prerušenie  dodávky teplej úžitkovej vody.

Vážení odberatelia , dovoľujeme si Vám oznámiť

Plánované prevádzkové prerušenie  dodávky teplej úžitkovej vody (ďalej TÚV)

 Pre všetky odberné miesta napojené na CZT biomasu Hviezdoslavova 84 Zlaté Moravce (okrem bytového domu Tekovská)

v dňoch od  4.júla 2022 v čase od 8 00 hod.  do 6. júla 2022 do 18 00 hod.

Pre odberné miesto ul. Hviezdoslavova 2,4 Zlaté Moravce

v dňoch od  4.júla 2022 v čase od 8 00 hod.  do 17. júla 2022 do 18 00 hod.

 Prerušenie dodávky TÚV je nevyhnutné pre ďalšie skvalitňovanie služieb.                                                       

Za prípadné komplikácie spôsobené  prerušením dodávky TÚV sa vopred ospravedlňujeme.

Plánované prevádzkové prerušenie  dodávky teplej úžitkovej vody.
Prejsť na začiatok