Plánovaná odstávka túv – 1.Mája 62,64.

Týmto informujeme našich odberateľov, že od dňa: 25.9.2023  8:00 hod. až do 27.9.2023  20:00 hod., bude odstávka teplej úžitkovej vody TÚV, pre bytový dom 1.Mája 62,64,  Zlaté Moravce. Odstávka túv je nevyhnutná, kvôli plánovanej rekonštrukcii sekundárneho teplovodu.

Ďakujeme za porozumenie.

Plánovaná odstávka túv – 1.Mája 62,64.
Prejsť na začiatok