Na stiahnutie

Na stiahnutie

 

Právoplatné cenové rozhodnutie vydané URSO dňa 28.11.2016  na rok 2017 -2021 http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/C0E971FCACAEAB08C125807A002B4AC6/$FILE/0230_2017_T.pdf

Právoplatné cenové rozhodnutie vydané URSO dňa 1.2.2021 na rok 2017 -2021 http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/8D07F5F399E0D9C1C125866F001F6996/$FILE/0084_2021_T_Tepl%C3%A1rne_ZM.pdf

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE STANOVENÝ PRE CTZ ZLATÉ MORAVCE

Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom vypočítaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva číslo 308/2016 Z.Z. s účinnosťou od 1.1.2017.

Združený faktor primárnej energie pre CZT Zlaté Moravce má hodnotu 0,313

Prejsť na začiatok