Rok: 2022

Plánované odstávky túv.

Plánované odstávky teplej úžitkovej vody – TÚV. Týmto Vám oznamujeme, že na základe dodržania zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 §26, bod (1.a), v daných termínoch budú prebiehať odstávky dodávok TÚV, pre obyvateľov bytových domov. Teplárne ZM s.r.o., ako Váš dodávateľ tepla v daných termínoch bude realizovať plánovanú rekonštrukciu primárnych a sekundárnych rozvodov tepla v meste Zlaté Moravce.  Termíny a objekty, […]

Prejsť na začiatok