Aktuality

Plánované prevádzkové prerušenie  dodávky teplej úžitkovej vody.

Vážení odberatelia , dovoľujeme si Vám oznámiť Plánované prevádzkové prerušenie  dodávky teplej úžitkovej vody (ďalej TÚV)  Pre všetky odberné miesta napojené na CZT biomasu Hviezdoslavova 84 Zlaté Moravce (okrem bytového domu Tekovská) v dňoch od  4.júla 2022 v čase od 8 00 hod.  do 6. júla 2022 do 18 00 hod. Pre odberné miesto ul. Hviezdoslavova […]

Prejsť na začiatok