Aktuality

Názov príjemcu: Teplárne ZM s.r.o. Názov projektu: Výmena primárnych a sekundárnych rozvodov tepla v meste Zlaté Moravce Cieľ projektu: Výmena primárnych a sekundárnych rozvodov v meste Zlaté Moravce. Účelom projektu je modernizácia systému CZT v meste Zlaté Moravce prostredníctvom zabezpečenia rekonštrukcie primárnych a sekundárnych rozvodov tepla, s cieľom znížiť straty únikov tepla vznikajúce dôsledkom opotrebovaných a starých […]

Prejsť na začiatok