Autor: info

Názov príjemcu: Teplárne ZM s.r.o. Názov projektu: Výmena primárnych a sekundárnych rozvodov tepla v meste Zlaté Moravce Cieľ projektu: Výmena primárnych a sekundárnych rozvodov v meste Zlaté Moravce. Účelom projektu je modernizácia systému CZT v meste Zlaté Moravce prostredníctvom zabezpečenia rekonštrukcie primárnych a sekundárnych rozvodov tepla, s cieľom znížiť straty únikov tepla vznikajúce dôsledkom opotrebovaných a starých […]

Plánované odstávky túv.

Plánované odstávky teplej úžitkovej vody – TÚV. Týmto Vám oznamujeme, že na základe dodržania zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 §26, bod (1.a), v daných termínoch budú prebiehať odstávky dodávok TÚV, pre obyvateľov bytových domov. Teplárne ZM s.r.o., ako Váš dodávateľ tepla v daných termínoch bude realizovať plánovanú rekonštrukciu primárnych a sekundárnych rozvodov tepla v meste Zlaté Moravce. Termíny a objekty, […]

Plánované odstávky teplej úžitkovej vody – TÚV.

        Plánované odstávky teplej úžitkovej vody – TÚV. Týmto Vám oznamujeme, že na základe dodržania zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 §26, bod (1.a), v daných termínoch budú prebiehať odstávky dodávok tepla a TÚV, pre obyvateľov bytových domov. Teplárne ZM s.r.o., ako Váš dodávateľ tepla v daných termínoch bude realizovať plánovanú rekonštrukciu primárnych a sekundárnych rozvodov tepla v meste Zlaté […]

Prejsť na začiatok