Mesiac: jún 2022

Plánované odstávky túv.

Plánované odstávky teplej úžitkovej vody – TÚV. Týmto Vám oznamujeme, že nazáklade dodržania zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 §26, bod (1.a),v daných termínoch budú prebiehať odstávky dodávok TÚV, pre obyvateľov bytovýchdomov. Teplárne ZM s.r.o., ako Váš dodávateľ tepla v daných termínoch buderealizovať plánovanú rekonštrukciu primárnych a sekundárnych rozvodovtepla v meste Zlaté Moravce.  Termíny a objekty,ktorých sa týkajú odstávky: od:  3.6.2024 […]

Prejsť na začiatok