Názov príjemcu: Teplárne ZM s.r.o.

Názov projektu: Výmena primárnych a sekundárnych rozvodov tepla v meste Zlaté Moravce

Cieľ projektu: Výmena primárnych a sekundárnych rozvodov v meste Zlaté Moravce. Účelom projektu je modernizácia systému CZT v meste Zlaté Moravce prostredníctvom zabezpečenia rekonštrukcie primárnych a sekundárnych rozvodov tepla, s cieľom znížiť straty únikov tepla vznikajúce dôsledkom opotrebovaných a starých rozvodov tepla v meste Zlaté Moravce, čím dôjde aj k zníženiu nákladov na teplo ako aj k ušetreniu finančných prostriedkov odberateľom mesta Zlaté Moravce.

Výška poskytnutej dotácie: 2 570 331,00 €

Rok poskytnutia dotácie: 2023

Tento projekt je zrealizovaný s podporou Modernizačného fondu

Prejsť na začiatok