Ukončenie vykurovacej sezóny 2020

Dňa 31.5.2021, ukončujeme vykurovaciu sezónu 2020 pre mesto Zlaté Moravce, na základe dodržania Vyhlášky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Z.z. č. 152/2005 §1, odst. 3.

Ukončenie vykurovacej sezóny 2020
Prejsť na začiatok