Upozornenie

V prípade poruchy dodávky tepla a TÚV
v bytových domoch volajte svojho príslušného správcu:


Bytové družstvo:

v prípade porúch: 

p. Mášik

0917 957 667 

Službyt, m.p.

p. Sendlai

kontakt: 

0904 140 630

ARAMIS- správa bytov s.r.o.

Ing. Juraj Šabík

0905 620 038


Poruchy rozvodov tepla

Velín biomasa

NON STOP

služba: 

0918 445 649 

Certifikát


Sídlo spoločnosti:

Prvá energetická
a teplárenská spoločnosť, s.r.o. 

Hviezdoslavova 84 
953 01 Zlaté Moravce 
Slovenská republika

info@teplárne.sk

T: + 42 37 / 65 11 341
F: + 42 37 / 65 11 341

Konatelia spoločnosti:

Oľga Vereská
Ing. René Vereský

Riaditeľka spoločnosti:

Ľubica Jakabová
l.jakabova@teplarne.sk

Vedúci výroby TH:

Ľuboš Kubica
l.kubica@teplarne.sk

Odborný konzultant:
Doc. Ing. Miroslav Mikuláš CSc.